Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Làm hàng xuất khẩu Tác giả Nguyễn Gia Khánh