Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Xe kéo vùng biên Tác giả Ngô Xuân Hải