Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Giờ nghỉ của phạm nhân Tác giả Hồ Đình Chiến