Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Nhộn nhịp thuyền về. Tác giả Hồ Đình Chiến