Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Lễ hội chọi bò Mường Long Tác giả Hồ Đình Chiến