Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Những bạn trẻ làm hàng trang trí tết. Tác giả Trần Mạnh Cường