Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Quân dân chung tay ủng hộ người nghèo mùa dịch covid-19 tại làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tác giả Nguyễn Văn Hải