Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Ngư dân không những bám biển mà còn tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tác giả Phùng Trọng Tuệ