Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Chung tay vì môi trường. Tác giả Phùng Trọng Tuệ