Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Khoanh vùng triệt để COVID. Tác giả Văn Cả Quyết