Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí "Cuộc sống thường ngày" năm 2021. Tác phẩm Rực ánh hoa thép. Tác giả Trần Trung Dũng

Ảnh chụp tại xưởng Công ty Doosan Hải Phòng ngày 22-1-2021