ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Bà Con Thôn Thân Bình T T Đồi Ngô Tiêu Thụ nông Sản Giữa mùa Dịch 2021” – Tác giả: Trương Văn Quang