Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Đồng bào dân tộc Mông xã Tà hộc, huyện Mai Sơn, Sơn La đã xây dựng nhiều hệ thống dẫn nước và bể chứa nước phục vụ đời sống và sinh hoạt bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước” – Tác giả: Phùng Văn Quyến

Chi tiết

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Được sự đầu tư kinh phí của Nhà nước, đồng bào dân tộc Dao Tiền ở Bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình đã có hệ thống cấp nước và bể trữ nước phujv vụ đời sống và sinh hoạt” – Tác giả: Phùng Văn Quyến

Chi tiết

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Kỹ sư Nguyễn Mạnh Hà – Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội lấy mẫu kiểm định chất lượng nước sạch” – Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phượng

Chi tiết

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Xí nghiệp sản xuất nước sạch An Dương, Hải Phòng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào hệ thống điều hành từ xa mạng lưới cấp nước” – Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phượng

Chi tiết

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Vũ điệu trên sông Kiên Giang ” – Tác giả: Hoàng An

Bức ảnh được chụp trên sông Kiên Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Chi tiết