Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Chăm sóc hoa phục vụ Tết Độc lập” – Tác giả: Hà Thanh Dương