ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Chăm sóc hoa phục vụ Tết Độc lập” – Tác giả: Hà Thanh Dương