Giải Ba cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Tắm mát” – Tác giả: Ngô Đình Hòa