camera

ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Người công nhân nhà máy đóng tầu Phà Rừng, đang khẩn trương hoàn thiện phần sơn sửa chữa để sớm đưa con tầu trở lại biển khơi” – Tác giả: Nguyễn Viết Rừng

Chi tiết
ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Kỹ sư Nguyễn Mạnh Hà – Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội lấy mẫu kiểm định chất lượng nước sạch” – Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phượng

Chi tiết
ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Xí nghiệp sản xuất nước sạch An Dương, Hải Phòng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào hệ thống điều hành từ xa mạng lưới cấp nước” – Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phượng

Chi tiết