ẢNH BÁO CHÍẢNH GIẢI

Giải Khuyến khích cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Lễ rửa tượng” – Tác giả: Nguyễn Quý Đạt