Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Mầu xanh cuộc sống” – Tác giả: Trần Hiền Anh