ẢNH BÁO CHÍẢNH GIẢI

Giải Khuyến khích cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Lắp đặt đường ống nước Nhà Bè” – Tác giả: Trần Xuân Sơn