Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Hoa nước” – Tác giả: Nguyễn Quốc Huy