Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Công an Hà Nội hướng dẫn nhân dân phòng chữa cháy.” – Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa