Bộ ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Chuẩn bị cho năm học mới” – Tác giả: Trần Cao Sơn