Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Quyết liệt tranh bóng – Giải thiếu nhi cộng đồng mở rộng chào mừng Quốc khánh” – Tác giả: Hồ Đình Chiến