Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Chợ hoa Hàng Lược ngày Tết” – Tác giả: Trần Quốc Vĩnh