Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Nước sạch trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang” – Tác giả: Đỗ Thanh Mai