Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Công nhân môi trường TP Hưng Yên làm sạch nơi công cộng trước ngày Quốc khánh” – Tác giả: Trần Thị Phương Thu