SỰ KIỆN

Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững

Sáng ngày 23/9, tại Hội trường Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Hội thảo báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX/2022 với chủ đề “báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị”

Đất nước ta có chiều dài bờ biển 3.260 km, 1 triệu km2 vùng biển kinh tế đặc quyền, có vị trí địa lý quan trọng. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia biển mạnh. Tỉnh Khánh Hòa nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có bờ biển dài khoảng 385 km và có huyện đảo Trường Sa chiếm vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng. Vậy nên kinh tế biển Khánh Hòa có nhiều tiềm năng và lợi thế vượt trội so với 28 tỉnh, thành phố có bờ biển.

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Phấn đấu đến năm 2030, quy mô kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển bằng 65 – 70% GDP cả nước…” và ngày 28/01/2022 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09–NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung của Nghị quyết 09 đã đánh giá tình hình và nguyên nhân sau 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị Khóa XI và đã thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu đến năm 2030 Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế.

Để triển khai sâu rộng Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ, chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Định hướng những giải pháp nhằm phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo tốt an ninh quốc phòng, vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết để đến năm 2030 Khánh Hòa trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Báo chí có vai trò và trách nhiệm quan trọng trong việc tuyên tryền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Qua đó phát huy cao độ sự đồng thuận của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng của Nhân dân, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào đời sống thực tiễn của Nhân dân – Với mục đích và ý nghĩa nêu trên, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị”.

Đồng chí Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 09-NQ/TW

Đồng chí Lê Hữu Thọ – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu Khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Hữu Thọ – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa; đồng chí Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Đoàn Minh Long – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Nguyễn Thành Lợi – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Phụ trách báo Hà Nội Mới; đồng chí Trần Duy Hưng – Tổng Biên tập báo Khánh Hòa và đại diện một số Hội Nhà báo các tỉnh, các Cơ quan báo chí, các Nhà nghiên cứu khoa học, các Nhà báo, các Sở, Ban, ngành ở tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn Chủ trì Hội nghị

Hội thảo đã thu hút được gần 50 tham luận đóng góp ý kiến quý báu về tiềm năng, lợi thế và đặc thù kinh tế biển Khánh Hòa nói riêng và 28 tỉnh, thành phố có biển nói chung của các Nhà nghiên cứu khoa học, các Nhà báo, các Sở, Ban, ngành ở tỉnh Khánh Hòa, Hội Nhà báo các tình. Nhiều nội dung tham luận đã nêu bật những khó khăn, thách thức và đưa ra những giải pháp có giá trị thiết thực để vừa khai thác, vừa bảo tồn biển theo đúng nghĩa của phát triển kinh tế biển bền vững.

Đại biểu tham dự Hội thảo

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi – Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Diễn đàn Đại dương toàn cầu ( GOF) tham luận ” Từ chủ trương đến giải pháp”

PGS. TS Võ Sĩ Tuấn – Nguyên Viện trưởng Viện Hải Dương học trình bày nội dung phát triển kinh tế biển Nha Trang nhìn từ góc độ sinh thái

Nhà báo Nguyễn Phong – Thường trú báo Nhân dân tại Khánh Hòa trình bày tham luận ” Phát triển kinh tế biển Khánh Hòa – Cơ hội kép và những thách thức”

Nhà báo Vũ Nhật Thăng – Phó Chủ tịch TT CLB ảnh báo chí Hội Nhà báo Việt Nam trình bày tham luận “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về Chiến lược phát triển kinh tế biển Khánh Hòa”

TS Nguyễn Hữu Hồi – Trường Sĩ quan thông tin đại diện nhóm tác giả trình bày tham luận “Khơi dậy khát vọng vươn lên của Nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị”

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Khánh Hòa, cần thực hiện một số giải pháp như: Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí của Tỉnh như Sở TT&TT hay Cơ quan nghiệp vụ báo chí như Hội Nhà báo Tỉnh nên xây dựng các đề án tuyên truyền trình Tỉnh để Tỉnh có phương án đặt hàng các cơ quan báo chí truyên truyền về Nghị quyết 09 của Trung ương, Chương trình hành động số 30 của Tỉnh ủy và các Kế hoạch phát triển kinh tế cụ thể của UBND Tỉnh; Công tác báo chí, truyền thông cần đẩy mạnh bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng và phong phú – Tỉnh và các cơ quan báo chí cần phối hợp công tác cung cấp thông tin, coi đây là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục. Thường xuyên tổ chức các cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Khánh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Thành Lợi – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Phụ trách báo Hà Nội Mới đại diện cho Đoàn Chủ trì Hội nghị tổng kết nội dung Hội thảo

Hội thảo đã xác định công tác tuyên truyền cần đảm bảo tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Quyết tâm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của tỉnh Khánh Hòa theo đúng mục tiêu, quan điểm mà Nghị quyết đã đề ra.

Tuyên truyền tốt sẽ giúp củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về biển, đảo – góp phần phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Nhân dân trong Tỉnh, Nhân dân cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo…

Ban Tổ chức Hội thảo tặng hoa và Chứng nhận các đơn vị tài trợ

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Kêt thúc Hội thảo PGS. TS Nguyễn Thành Lợi đại diện Đoàn Chủ trì đã cám ơn các Nhà nghiên cứu khoa học, Nhà quản lý, Nhà báo, các tác giả tham luận, những người đã đóng góp những kết quả nghiên cứu chuyên sâu, những kinh nghiệm nghề nghiệp có giá trị thiết thực cho nội dung hội thảo và các doanh nghiệp đã tài trợ cho Hội thảo.

Nhật Thăng