PHÓNG SỰ ẢNH

Mô hình “Ba tại chỗ”

Đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 cho người lao động khu lưu trúi tập trung khi làm việc tại Công Ty Cổ phần luyện thép cao cấp Việt - Nhật trong khu công nghiệp Nam Cầu Kiền Hải Phòng

Các Y, Bác sỹ làm công tác chuẩn bị

Thực hiện test nhanh tại chỗ

Test SARS-Cov-2 cho công nhân

Khu ăn nghỉ tại chỗ

Niềm vui của Y, Bác sỹ sau giờ làm việc

Nguyễn Viết Rừng