Vùng Vải thiều sớm Bắc Giang sản xuất an toàn trong mùa dịch

Thực hiện kế hoạch của UBND Huyện Tân Yên về sản xuất và tiêu thụ Vải thiều năm 2021.Tổng diện tích vùng Vải thiều sản xuất là 1.329 ha. Sản lượng thu hoạch đạt 15.500 tấn , trong đó đã hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Vải sớm Phúc Hòa, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản , EU, Mỹ … Nhằm nâng cao giá trị sản xuất , góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Chuyến đầu tiên đã xuất sang thị trường Nhật Bản 20 tấn, Hoàn thành mục tiêu kép là vừa sản xuất vừa chống dịch hiệu quả.

Vườn Vải gia đình anh Ngô Văn Cường ở thôn Quất Du , xã Phúc Hòa xuất khẩu sang Nhật Bản

Đóng hộp ở HTX Vải sớm Phúc Hòa xuất đi thị trường trong nước

Đóng hộp xuất khẩu sang  thị trường Trung Quốc

Công tác khử khuẩn được duy trì thường xuyên

Những chuyến hàng từ vùng Vải thiều sớm Tân Yên. Bắc Giang

Vương Quế Lâm