PHÓNG SỰ ẢNH

Tuyến đường sắt Đô thị đầu tiên

Sau 10 năm thi công, nhiều lần lỡ hẹn, 6 năm chậm tiến độ, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam cũng như Hà Nội chính thức đưa vào vận hành vào lúc 6 giờ 30 ngày 6 tháng 11 năm 2021.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đã chính thức đưa vào vận hành

Hành khách trên tàu trải nghiệm giao thông đường sắt đô thị công cộng

Để có thể lên tàu trải nghiệm, hành khách lên tầng 2 của 12 ga trên dọc tuyến, lấy thẻ từ ở quầy vé để vận hành hệ thống kiểm soát, như mở cửa kiểm soát ra vào, cửa lên tàu, khai báo thông tin điện tử.

Ban quản lý dự án Đường sắt cho biết theo thiết kế, tại các ga được bố trí đồng bộ 2 hệ thống thang riêng biệt tại mỗi mặt của nhà ga. Mỗi hệ thống gồm thang bộ, thang cuốn và thang máy với chức năng khác nhau.

Ban quản lý dự án Đường sắt cho biết theo thiết kế, tại các ga được bố trí đồng bộ 2 hệ thống thang riêng biệt tại mỗi mặt của nhà ga. Mỗi hệ thống gồm thang bộ, thang cuốn và thang máy với chức năng khác nhau.

Tạ Quang Hậu