Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Công nhân công ty nước sạch Hà Nội vệ sinh bể sục xả bùn” – Tác giả: Nguyễn Huy Thịnh