Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Khẩn trương nạo vét sông Tô Lịch trước mùa mưa bão ” – Tác giả: Đào Quang Minh