Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Huấn luyện bắn đạn thật ” – Tác giả: Tiến Thành