Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Vì Hà Nội xanh, sạch, đẹp” – Tác giả: Cao Hiếu