ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Được sự đầu tư kinh phí của Nhà nước, đồng bào dân tộc Dao Tiền ở Bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình đã có hệ thống cấp nước và bể trữ nước phujv vụ đời sống và sinh hoạt” – Tác giả: Phùng Văn Quyến