ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Công tác chuẩn bị bầu cử” – Tác giả: Lê Anh Tuấn