Giải khuyến khích cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Nữ nhân viên điều dưỡng bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Hải Phòng lấy thuốc tiêm vaccin tiêm cho cộng đồng” – Tác giả: Vũ Dũng