Giải Khuyến khích cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “ Đại diện Hội phật giáo cùng Mặt trận Tổ quốc Hà Nội làm lễ thả hoa đăng cầu siêu đêm 19/11/2021” – Tác giả: Nguyễn Văn Thành