Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Công nhân thoát nước Hà Nội xử lý thoát nước trong cơ mưa ” – Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa