Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Giúp em phòng chống dịch” – Tác giả: Phạm Đức Nghĩa