ẢNH BÁO CHÍẢNH GIẢI

Giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “ Công nhân công ty Lắp máy 69-2 đang lắp đặt tổ máy điện gió đầu tiên tại KCN DEEP-C Hải Phòng” – Tác giả: Nguyễn Viết Rừng