ẢNH BÁO CHÍẢNH GIẢI

Giải Nhì cuộc thi ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Thu hoạch thanh long ruột đỏ ” – Tác giả: Phùng Trọng Tuệ