ẢNH BÁO CHÍẢNH GIẢI

Giải Nhất cuộc thi ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam”. Tác phẩm Bộ ảnh “ Chiến sĩ Biên phòng Cát Hải tham gia phòng chống dịch Covid-19” – Nhóm tác giả: Đức Nghĩa, Trần Trung Dũng, Viết Rừng, Nguyễn Thắng

Trong ngày Tết Độc Lập 2/9, các Chiến sỹ Biên Phòng Đồn Biên Phòng Cát Hải không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra trên biển mà còn tham gia tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát khẩu trang cho ngư dân trên biển và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone

Tuần tra trên Biển Cát Bà

Tuần tra và đến nơi có nhiều người dân sinh sống tại Cát Hải

Tuyên truyền phát tờ rơi cho Ngư dân

Đo thân nhiệt và hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone

Phát và hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang cho ngư dân

Cài đặt ứng dụng Bluezone