ẢNH BÁO CHÍẢNH GIẢI

Giải Nhì Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Quảng Trị hôm nay”. Tác phẩm “HTX Kim Long áp dụng công nghệ khoa học cao sản xuất lúa hữu cơ” – Tác giả: Hồ Đình Chiến