ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Kỹ sư Nguyễn Mạnh Hà – Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội lấy mẫu kiểm định chất lượng nước sạch” – Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phượng