ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Một óc nhà máy sản xuất nước sạch số 1 Hải Dương” – Tác giả: Phùng Trọng Tuệ