Giải Ba cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Dọn rác kênh rạch Cả Bốn” – Tác giả: Thân Tình