ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Kiểm nghiệm chất lượng nước sạch” – Tác giả: Trịnh Đình Thắng