Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Trực máy ICU – Cứu tinh của bệnh nhân Covid” – Tác giả: Lương Thanh Hải