ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Ai dạy dỗ chúng em nên người là thầy, cô em nhớ suốt đời!” – Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa